Molo

TU KUPISZ BILET 

 

Molo w Kołobrzegu – żelbetowe molo w Polsce, w Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu. Zlokalizowane jest na przedłużeniu ulicy Mickiewicza, przy sanatorium Bałtyk i bulwarze Jana Szymańskiego, w pobliżu Parku im. Stefana Żeromskiego (zdrojowego).


Molo zostało oficjalnie otwarte 19 czerwca 1971. Konstrukcja ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów, a pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. Na końcu pomostu znajduje się dwupoziomowa głowica

W 2014 przeprowadzono generalny remont obiektu wartości 3 mln zł (otwarcie nastąpiło 27 listopada 2014)W trakcie remontu założono m.in. iluminację świetlną obiektu.

 

REGULAMIN MOLA SPACEROWEGO

 1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, mieszczący się przy ulicy Łopuskiego 38. Telefon kontaktowy 94 35 51 400.
 2. Obiekt udostępniony jest całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 3. Obiekt jest monitorowany.
 4. Wejście na molo jest bezpłatne z wyłączeniem okresu wskazanego w cenniku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 5. Obiekt wyposażony jest w boksy ratunkowe (koło ratunkowe, bosak, lina).
 6. Korzystającym z obiektu zabrania się:
  • wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu oraz palenia wyrobów tytoniowych;
  • wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia fasady, barierki, mury;
  • wędkowania, grillowania, rozpalania ognisk oraz zaśmiecania;
  • dokarmiania wszelkiego rodzaju ptactwa;
  • wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów asystujących, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) i aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zwierząt wykorzystywanych przez Policję, Straż Miejską, służby ratownicze lub porządkowe przy wykonywaniu czynności służbowych;
  • wjeżdżania, poruszania się i wprowadzania wszelkiego rodzaju pojazdów w tym elektrycznych, m.in. rowerów, motorowerów, skuterów, hulajnóg, deskorolek, łyżworolek, wrotek. Zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do poruszania się;
  • skakania i wchodzenia do wody bezpośrednio z obiektu;
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom;
  • prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, reklamowej, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek, bez zgody administratora;
  • umieszczania reklam, transparentów i plansz.
 7. Wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają odrębnej pisemnej zgody administratora obiektu.
 8. Osoby niszczące wyposażenie obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnosprawne odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 

 

4 warianty nabycia biletu wstępu na molo

Wejście bezpośrednio przez bramkę:

 • Posiadacz ważnej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca przykłada kod kreskowy widniejący na karcie do skanera na bramce przy wejściu na molo.
 • Turysta posiadający druk potwierdzający uiszczoną opłatę uzdrowiskową z kodem QR (wydruk z programu Travel Host) przykłAda kod do skanera na bramce przy wejściu na molo.

Obsługa w budce kasowej:

 • Zakup biletu normalnego i ulgowego.
 • Nabycie bezpłatnego biletu dla dziecka do lat 4 oraz biletu dla osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny).
 • Nabycie bezpłatnego biletu za opłatę uzdrowiskową na podstawie imiennego druku potwierdzającego uiszczenie opłaty bez kodu QR.

Biletomat:

 • Zakup wyłącznie biletu normalnego.

 Kup bilet online:

Wstęp na molo płatny w godzinach: 10:00 - 22:00.

MOLO
Bilet normalny
6.00 zł
Bilet ulgowy
3.00 zł
Kołobrzeska Karta Mieszkańca*
 

bezpłatnie
 
Bilet za opłatę uzdrowiskową**
 

bezpłatnie
 
Osoby z niepełnosprawnością - stopień znaczny
 

bezpłatnie
 
Dziecko do lat 4
 

bezpłatnie
 
 

Uwagi:

1 Bilety wstępu na molo będą obowiązywać:

- w roku 2021 w okresie od 16.06 do 30.09 w godz. 10.00 - 22.00;

- w kolejnych latach w okresie od 01.05 do 30.09 w godz. 10.00 - 22.00 .

2. Bilet dla dziecka do lat 4 przysługuje za okazaniem stosownego, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

3. Bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom od 4 do 7 roku życia (nie później niż do dnia 30 września w roku rozpoczęcia edukacji szkolnej) za okazaniem stosownego, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
- dzieciom i młodzieży szkolnej, wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
- studentom do 26 roku życia, wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
Zakup biletów ulgowych możliwy tylko i wyłącznie w kasie biletowej.

4. Osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny) – za okazaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem) lub legitymacji w kasie biletowej.

5. Bilet za opłatę uzdrowiskową przysługuje osobom, które uiścili opłatę na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.

*Bilet za okazaniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca upoważnia do wielokrotnego wejścia na molo w ciągu dnia z odstępami czasowymi co najmniej 60 minut.

**Uregulowana opłata uzdrowiskowa upoważnia do jednorazowego wejścia na molo w ciągu danego dnia.

Mapa

miejsca, wydarzenia, obiekty

ZAMKNIJ x
RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej