Wsparcie finansowe z Programu INTERREG VA na walkę z COVID 19 na rok 2021

15 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. W trakcie spotkania podjęto decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach naboru specjalnego poświęconego walce z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania.
W gronie beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie finansowe na ten cel znalazł się po raz kolejny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Wartość całkowita tegorocznego projektu to kwota: 28.454,84 Euro, z czego 85 % czyli 24.186,61 Euro pokryte zostanie ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA.

Celem projektu jest ograniczanie następstw pandemii oraz opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zapobiegania ryzyku zakażenia COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej (w dwóch wersjach językowych), wydanie ulotek, plakatów, instrukcji zachowania na obiektach basenowych MOSIRu, produkcję filmu promocyjnego, w tym przeprowadzenie akcji informacyjnej w mediach społecznościowych.

Dodatkowo w ramach projektu kołobrzeski MOSIR zakupi sprzęt do dezynfekcji stref basenowych i całego obiektu m.in.: ozonatory kwarcowe, zamgławiacze, maszynę szorująco-myjącą- dezynfekcyjną, odkurzacz basenowy, foliarkę do butów, płyny do dezynfekcji, oczyszczacze powietrza, wózki do sprzątania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz osób korzystających z obiektów sportowych MOSIRu zakupione zostaną środki do ochrony osobistej (maseczki, rękawice), bezdotykowe stacje dezynfekcji rąk, oraz środki dezynfekujące do rąk i powierzchni. Wzmocnieniem kampanii informacyjnej będzie organizacja wideokonferencji z partnerami z Niemiec w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podjętych w celu zwalczania pandemii COVID – 19 na obszarze Euroregionu Pomerania. Będzie to dodatkowa okazja do doposażenia kołobrzeskiego MOSIRu w laptopy oraz laserowy projektor multimedialny.

Partnerami projektu są:

Gmina Miasto Kołobrzeg
Stowarzyszenie Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Niemiec.

 


"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania

Tytuł projektu: Razem przeciwko Covid 19 - wsparcie działań zmierzających do zwalczania koronawirusa w Euroregionie Pomerania/Gemeinsam gegen Covid 19 - Unterstützung von grenzüberschreitenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in der Euroregion Pomerania

Mapa

miejsca, wydarzenia, obiekty

ZAMKNIJ x
RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej