O kąpieliskach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza kołobrzeskimi plażami. Dbamy o ich czystość oraz bezpieczeństwo przebywających na nich turystów. 

11 przygotowanych kąpielisk oraz bezpieczeństwa przebywających na nich turystów w sezonie letnim strzegą ratownicy wodni. Kąpieliska strzeżone w sezonie letnim będą funkcjonują od godziny 10:00 do 18:00 każdego dnia w tygodniu.

Nasze plaże to także przestrzeń wykorzystywana na realizację wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych. Wyznaczone obszary wodne -kąpieliska są oznakowane na wodzie bojami koloru czerwonego ( dla osób nie umiejących pływać) oraz koloru żółtego( dla umiejących pływać), a także  miejsca niebezpieczne (pale, kamieniste dno).

Od strony lądu na wyznaczonych obszarach ustawione w czasie sezonu letniego są  wieże ratownicze. Każde stanowisko ratownicze jest  wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz jest  odpowiednio oznakowane.

Przed wejściem na kąpieliska  ustawione są tablice informacyjne z regulaminem kąpieliska, informacjami o temperaturze wody, powietrza itp. oznakowana jest również droga ratownicza oraz punkty medyczne.

Regulamin kąpielisk morskich: 

 1. Kąpieliska na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Miasto Kołobrzeg, zwanych w regulaminie kąpieliskami morskimi stanowią ogólnodostępne obiekty użyteczności publicznej.
  • Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za administrowanie i organizację kąpielisk jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 2. Kąpieliska morskie czynne są codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00 – w sezonie kąpielowym określonym corocznie przez Radę Miasta Kołobrzeg.
 3. Korzystanie z kąpielisk morskich jest bezpłatne.
 4. Organizator nie zapewnia opieki dla dzieci. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kąpielisk morskich oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
 5. W sezonie kąpielowym korzystanie z kąpielisk morskich odbywa się pod nadzorem ratowników.
  • Osoby korzystające z kąpielisk morskich zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
  • W celu zapewnienia pasa bezpieczeństwa osoby korzystające z kąpielisk morskich, zobowiązane są niezwłocznie udostępnić przejazd pojazdom ratowniczym.
  • Grupy zorganizowane zobowiązane są do nawiązania współpracy z ratownikami.
  • Osoby korzystające ze sprzętu wodnego zobowiązane są do stosowania przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach morskich.
  • Dopuszcza się uprawianie sportów wodnych sprzętowych na terenie kąpielisk morskich tylko przy wywieszonej czerwonej fladze po uzgodnieniu zasad z zespołem ratowników.
  • Leżakowanie dozwolone jest na terenie kąpieliska morskiego z wyjątkiem sektorów przeznaczonych do uprawiania sportów wodnych i plażowych oraz wyznaczonych miejsc dla ratowników pełniących dyżur.
 6. Na terenie kąpielisk morskich obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:
  •  flaga biała - kąpiel dozwolona,
  •  flaga czerwona - zakaz kąpieli.
 7. Na terenie kąpielisk morskich zabrania się:
  • wprowadzania psów i innych zwierząt domowych w okresie sezonu kąpielowego, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych na Plaży Zachodniej (działka nr 1, obręb nr 1) i Plaży Podczele (działka nr 1, obręb 8); zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy, miejsca wyznaczone są odpowiednio oznakowane oraz wyposażone w podajniki z woreczkami;
  • zaśmiecania i ich zanieczyszczania;
  • spożywania alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi;
  • rozpalania ognisk, biwakowania;
  • wjeżdżania pojazdami;
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego.
 8. Na terenie kąpielisk morskich zabrania się:
  • przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla umiejących pływać, oznaczonej bojami żółtymi;
  • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga;
  • używania do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej;
  • wchodzenia na falochrony i progi zabezpieczające plaże oraz skoków do wody z obiektów hydrotechnicznych;
  • kąpieli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • korzystania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób;
  • pływania w okolicy progów zabezpieczających  znajdujących się pod wodą oraz przepływania przez nie wpław, jak i sprzętem pływającym.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpielisk morskich, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 10. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 11. Wnioski i skargi przyjmuje Dyrektor MOSiR w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 .

Zjazdy na plażę dla osób z niepełnosprawnością:

 • Plaża Zachodnia przy ,,kąpielisku TRM”- w zależności od warunków terenowych ponieważ bywają takie lata, że w tym miejscu plaża jest zbyt wąska i nie ma możliwości rozłożenia zjazdu.
 • Plaża Centralna przy kąpieliskach: "Bałtyk”, "Słoneczko”  oraz "Kamienny Szaniec".
 • Zjazdy funkcjonują w okresie sezonu letniego.

 


Amfibia dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Dzięki specjalnemu pojazdowi osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z kąpieli na Kołobrzeskiej Plaży.
 • Amfibia wodna jest wyposażona w szerokie koła, które umożliwiają poruszanie się po piasku, a dodatkowe pływaki zapewniają odpowiednią wyporność.
 • Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do ratowników pełniących dyżur na wieży ratowniczej ustawionej przy  Kamiennym Szańcu

 

Instrukcja korzystania z amfibi do kąpieli morskich: 

 • Korzystanie z wózka jest bezpłatne.
 • Wózek umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dotarcie do linii brzegowej i kąpiel w morzu.
 • Usługa świadczona jest od 01 lipca do 31 sierpnia w godzinach: 10.30 - 17.30
 • Z wózka można skorzystać tylko w asyście ratownika wodnego.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort osoby niepełnosprawnej z wózka można skorzystać tylko z opiekunem osoby niepełnosprawnej.
 • Czas trwania korzystania z wózka nie powinien przekroczyć 60 minut.
 • Kąpiele morskie mogą się odbywać tylko na obszarze kąpieliska.
 • Świadczenie usługi może zostać odmówione w przypadku:
  • gdy osoba chcąca skorzystać z amfibii jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • niesprzyjających warunków atmosferycznych - czerwona flaga,
  • w momencie konieczności podjęcia przez ratownika wodnego innych czynności służbowych.
 • Aby skorzystać z wózka doraźnie lub dokonać rezerwacji należy zadzwonić na numer 691 965 912 lub poinformować ratownika wodnego na kąpielisku.
 • Zabrania się korzystania z wózka przez osoby do tego celu nieupoważnione.
 • Wózek plażowy – amfibia jest własnością Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

Plaże na które można wybrać się z psem:

Wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców oraz wczasowiczów informujemy że wyznaczone zostały 2 odcinki plaż na które można wprowadzać psy. Wymienione poniżej odcinki plaży zostały oznakowane oraz zaopatrzone w bezpłatne podajniki woreczków na nieczystości.

 • Plaża Podczele - na odcinku od ostatniego zejścia na plażę na Osiedlu Podczele na wschód w stronę Ustronia Morskiego, do granicy administracyjnej Miasta Kołobrzeg.
 • Plaża Zachodnia -  450 m na zachód od zejścia przy Hotelu Baltic Plaza w stronę Grzybowa. 

 

Błękitna Flaga 2021

Błękitna Flaga to nazwa programu wdrażanego przez organizację pozarządową  Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu. Celem programu jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu uzyskują prawo do używania znaku błękitnej flagi.

Błękitna flaga świadczy o:

 • doskonałej jakości wody,
 • informacji i edukacji ekologicznej,
 • bezpieczeństwa,
 • zarządzenia środowiskowego.

 

Błękitna Flaga 2020

Podczas tegorocznych obrad Międzynarodowego Jury w Kopenhadze Błękitne Flagi rozpatrywano aplikacje 4500 plaż, przystani i łodzi turystycznych ubiegających się o Błękitną Flagę na sezon 2020.

W Polsce Błękitna Flaga została przyznana dla 32 obiektów, w tym dla 25 kąpielisk oraz 7 marin.

W gronie najlepszych znalazły się także kołobrzeskie plaże. Błękitną flagę na sezon 2020 przyznano dla Kąpieliska Kołobrzeg Zachód "Plaża TRM" oraz Kąpieliska Kołobrzeg Wschód "Bałtyk". Nasze kąpieliska musiały spełnić szereg wymogów, między innymi sprawdzane były pod względem:

 • doskonałej jakości wody,
 • informacji i edukacji ekologicznej,
 • bezpieczeństwa,
 • zarządzenia środowiskowego.

Błękitna Flaga to nazwa programu wdrażanego przez organizację pozarządową  Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu. Celem programu jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu uzyskują prawo do używania znaku błękitnej flagi.

 

 

 

Mapa

miejsca, wydarzenia, obiekty

ZAMKNIJ x
RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej