Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

VI Ogólnopolski Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na VI Ogulnopolski Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, który odbedzie się 21.04.2012r. o godzinie 12.00 na Hali Milenium. w ramach imprezy odbęda sie Mistrzostwa  powiatu szkół ponadgimnazjalnych oraz Mistrzostwa Służb Mundurowych. Wstęp na impreze nieodpłatny

 

REGULAMIN
VI Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
KOŁOBRZEG 21.04.2012
 
Cel:
Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Propagowanie wyciskania sztangi jako środka rozwoju tężyzny fizycznej. Integracja środowisk.
 
Termin i miejsce: 
21.04.2012 Hala Milenium,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38.
Rozpoczęcie zawodów godz. 12.00 (ważenie zawodników od godz.10.00)
 
Organizatorzy: 
Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Wybrzeże”,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie,
Zakład Aktywności Zawodowej
 
Patronat:
Marek Hok – Poseł na Sejm RP
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasz Tamborski – Starosta Powiatu Kołobrzeskiego 
Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg
 
Patronat medialny:
Telewizja Kablowa Kołobrzeg
Portal internetowy: e-KG.PL
 
Uczestnictwo:
W turnieju udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
Zawodnicy niepełnosprawni z uszkodzeniem kończyn dolnych posiadający zgodę lekarza na udział w zawodach.
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat powinni posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach podpisaną  przez rodzica lub opiekuna prawnego.. 
 
Kategorie wagowe:
Kobiety:
- open,
 
Mężczyźni:
- do 60 kg,
- do 82,5 kg,
- do 100 kg,
- + 100 kg,
 
W przypadku mniejszej liczby zawodników w grupie niż 4, grupy będą łączone.
Klasyfikacja w grupach wg. Haleczki
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Do wyniku drużyny zaliczone będą trzy najlepsze rezultaty 3 dowolnych zawodników. Suma punktów wg. Haleczki stanowi wynik drużyny.
 
Nagrody: 
Trzech pierwszych zawodników otrzymuje medal i dyplom. 
Drużyny otrzymują puchary.
 
Zgłoszenie:
Pełny regulamin do pobrania -> Tutaj
Karta zgłoszenia do pobrania -> Tutaj
 
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej do dnia 21.04.2012 r. do godz. 10.00 w biurze zawodów (Hala Milenium) lub na adres:
Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Wybrzeże”,
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
kontakt: Marcin Racinowski tel.793595678, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 
W ramach Turnieju odbędą się:
II Mistrzostwa Powiatu Kołobrzeskiego Szkół Ponadgimnazjalnych. 
I Mistrzostwa Powiatu Służb Mundurowych
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.
 
Postanowienia końcowe:
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie oraz zobowiązują się, że nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
 
 

Wykonanie WebDesign Q Tomasz Kolasa

Top Desktop version